• نام و نام خانوادگی خود را به صورت صحيح و فارسی و کامل وارد نماييد .
  • توجه داشته باشید آدرس ایمیل خود را بدون www وارد نمایید.
  • شماره تلفن همراه ( موبايل ) خود را همراه با کد و بدون خط فاصله وارد نماييد .
  • از ثبت درخواست پشتیبانی تکراری خودداری نمایید.
  • درخواست های خود را به زبان فارسی ارسال کنید.


captcha