بازی ماجراجویی ” دورا ” در دور نیا

بازی های دورا ملاقات در یک تور بزرگ به کشورهای عجیب و غریب است. او برای ماجراجویی و اکتشافات جدید. اما مشکل این است که او نمی تواند تصمیم بگیرد چه چیزی را باید در سفر می پوشند. نیاز به انتخاب لباس، مدل مو و کفش را انتخاب کنید برای سفر به کشورهای دور. راهنما دورا آماده شدن برای یک سفر بزرگ، و آن را به شما سپاسگزار خواهد بود. با استفاده از ماوس را کنترل کنید.

قیمت : 500 تومان