تبلیغ ویژه حامی سافت

http://hamisoft.ir/wp-content/uploads/2014/04/sdf1.jpgتبلیغ ویژه حامی سافت

قلقلی ها

قلقلی ها – حامی سافت

آموزش شهروندی برای کودکان

بازی کاملا سه بعدی

با محیطی بسیار شاد و کاراکتر های فانتزی

در حال آماده سازی توسط شرکت حامی سافت

دانلود تیزر نمایشی قلقلی ها :